Die minderheid regeer

Suid-Afrika het byna 37 miljoen mense wat kwalifiseer om tydens ’n verkiesing te mag stem, maar vanjaar het net meer as 26 miljoen geregistreer om te gaan stem.

Indien ’n stempersentasie van 70% sou realiseer, beteken dit dat 18 miljoen van die totaal van 37 miljoen gaan stem.

Dit beteken dat minder as 50% van die land se stemgeregtigdes na die stembus gegaan het.

As veronderstel word dat die ANC 60% van die totale aantal stemme gekry het, beteken dit verder dat hulle slegs die steun van 11 miljoen kiesers het, en daarmee die land regeer.