Afrikaner gesind nou Afrikaan gesind

Die een trotse skeppings van Boere Afrikaners het een vir een verkrummel op die pad van oorgee en meegee. Die groot Afrikaanse versekeraar, Sanlam,  wat in 1918 gestig en opgebou is  vanuit die Boere Afrikaner se beursies het intussen verander in ‘n multi-kulturele konglomeraat wat hul visier eerder op die reënboog nasie rig as die Boere Afrikaner.  Sopas het  die myn magnaat, Patrice Motsepe,  ‘n versekerings maatskappy gestig met die naam African Rainbow Capital. 

Dit is ‘n gesamentlike projek van African Rainbow Capital (ARL) en Sanlam. 

ARL is is ‘n SEB maatskappy wat Sanlam en Motsepe in 2018 gestig het.    ARL het  R 2 biljoen aan Ubuntu-Batho voorgeskiet om ‘n nuwe versekerings maatskappy te stig. 

Naas Hollard is hierdie groep die tweede versekeraar wat ‘n swart bestuurspan het.  Intussen het die liberale Naspers besluit om sy Internet besigheid te verskuif na Amsterdam en het hy vure probeer  dood slaan dat hul nie Suid Afrika sal  “verlaat” nie.  

So het Sanlam,  Volkskas,  Santam en Federale Volksbeleggings en andere  die pad byster geraak en is die prioriteite nie meer wat dit was nie.  Is daar dan nog plek vir die Boere Afrikaner in sulke maatskappye?

Andries Lategan