Verander Tukkies se naam

Simion Mokwena, verbonde aan Unisa, het ’n brief gerig tot die rektor van die Universiteit van Pretoria waarin het die hoof aanmoedig om die instelling se naam te verander.

Hy wys daarop dat die universiteit vernoem is na die Voortrekker, Andries Pretorius, en sê die tyd het aangebreek dat “die naam moet val”.

Voormalige studente en kenners sê die tyd sal kom dat al die bestaande universiteite se name verander sal word, en in vele gevalle na kommuniste vernoem sal word.

Die naamsveranderings sal nog baie jare voortduur, en skole sal ook die slagoffer van “haat teen blankes” word, en name sal verander sodra die blanke leerlinge ’n minderheid is in die betrokke skool.

Opvoedkundiges wys daarop dat dit uiteindelik ook al moeiliker gaan word vir blanke onderwysers om in openbare skole klas te gee, en sal met tyd gedwing word om na privaat skole te gaan.