Terrorisme

Die wêreld is besoedel met terroriste wat hulleself vryheidsvegters noem en dan hulle die reg aan te matig om onskuldige, dikwels weerlose mense die slagoffers van hulle wrede dade te maak.

Met die bykans ontelbare voorvalle van terrorisme wat die afgelope jaar hulle wandade gepleeg het, bevat genoeg stof om ’n reeks boeke die lig te laat sien, die een meer tragies as die ander wat betref dit wat die slagoffers en hulle naasbestaandes betref.

Die jongste voorval in Sri Lanka is ’n voorbeeld van die geweldige aanslag wt uitgevoer word om mense op so ’n groot skaal om die lewe te bring.

Dit is egter en vorm van terrorisme.

In Suid-Afrika, soos ook in talle ander lande van die wereld, word korrupsie op so ’n groot skaal gepleeg dat dit niks anders is as terrorisme nie, want onskuldige, eerlike belastingbetalers, moet sien hoe hulle geld deur korruptes weggedra word.

Daardie korruptes, of miskien pas die woord terroriste beter, se slagoffers is mense wat hulle swaar verdiende geld deels afstaan aan die belastinggaarder, en as die korruptes dat daardie geld vir eie gewin “kaap”, dan is dit terrorisme wat teenoor die land en sy mense gepleeg word.

Met ’n regerings soos wat Suid-Afrika het, sal korrupsie voortduur tot in lengte van dae, en sal die land mank gaan aan vooruitgang wat maar net nie wil kom nie…