So verryk die ANC hulleself

Die hoof van ’n agentskap word bykans R9 miljoen vergoed gedurende 2017 en ’n ander senior beampte het slegs 3 maande van sy finale jaar se kontrak gewerk.

Die mees senior uitvoerende hoofde in minstens 24 regerings agentskappe is meer as R3 miljoen elk betaal in die 2017-2018 finansiële jaar.

Minstens vyf van die 24 Uitvoerende Hoofde het elkeen meer as R5 miljoen ontvang, en drie het pakkette van R7 miljoen ontvang.

Die tesourie se rekords toon 153 entiteite waarvan verslae oor 111 bekom kon word, en die meerderheid van die entiteite geniet volle “outonomie” van die regering.

Volgens die bevindinge van die “GroupUp” wat ondersoek ingestel het na die aangeleentheid, is die vergoeding gemiddeld bereken op R2,5 miljoen vir elke entiteit se hoofbeampte.