SA sit met duurste arbeid

Toe ’n Duitse vriend en gereelde besoeker aan Suid-Afrika die stelling maak dat die land waarskynlik van die duurste arbeid in die wêreld gebruik maak, het mense regop gesit van verontwaardiging.

Uiteindelik het ’n groep onafhanklike deskundiges uit die sakewêreld besluit om ’n studie te maak oor die arbeid waarvan grootliks gebruik gemaak word in die handel en nywerheid.

In die verslag wat opgestel is, het dit na vore gekom dat die Duitse besoeker waarskynlik korrek is met sy siening, want hy het die aantal werkers vergelyk met die getal in Duitsland wat in dieselfde omstandighede werk en gevind dat Suid0Afrika hopeloos “oorbeman” is deurdat die werkers nie kundig of goed opgelei is nie.

Die verslag toon ook dat di sogenaamde “minimum lone” ’n onrealistiese benadering is weens die hoë mat van onproduktiwiteit wat ondervind is.

In een geval is vasgestel dat twee werkers in Duitsland, teen minder betaling, die werk doen wat deur vyf werkers in Suid-Afrika verrig word.

Kenners wys daarop dat die uitwerking daarvan twee belanrike elemente bevat, naamlik dat die produksiekoste om werk gedoen te kry, verhoog word weens onproduktiewe werkers, en tweedens verklaar dit waarom pryse van produkte daardeur geraak word en dus aansienlik hoër is as wat dit behoort te wees.

Die mening is uitgespreek dat die regering se beleid van swart bevoordeling die hoofrede is vir die toestand, en dat sakeondernemings en nyweraars vasgevang is in die drukgang wat deur vakbonde teweeggebring is.