Pretoria FM val uit die bus

Met die “Liberty Toekennings” vir radiostasies het die gekaapte Radio Pretoria, wat Pretoria FM geword het, totaal uit die bus geval wat ’n paar dinge bewys.

Ten eerste is dit nie meer ’n volksgerigte radiostasie nie, daarvan getuig die swak reaksie om vir die patetiese draadloos te stem.

Dan is dit verstaanbaar, want die misleiding (volgens luisteraars), asof dit ’n Afrikaanse sender is, word nie deur mense geglo nie, want te veel Engels op hulle kamtige “koerant” en die sieklike gebruik om die sender te oordonder met volksvreemde musiek, het die getroue luisteraars van weleer verjaag.

Die slegte aanbieding van onkundige omroepers het die seel op alles gesit, en daarom is geen afdeling of kategorie aan die ellendige stasie toegeken as wenners nie – want wie stem vir verloorders.

Die radiostasie se agteruitgang het begin toe Buys en sy meelopers die radio gekaap het, en daarna begin het om die eens gewilde radiostasies in die grond in te bestuur met hulle benaderings wat weg is van volks-gerigtheid omdat hulle kamma net Afrikaans wil wes (met Engelse musiek).

Die opvallende is dat die personeel wat aanhoudend gepleit het dat mense op die internet vir hulle stasie moet stem, nou swyg soos die graf, want hulle het kwalik in aanmerking gekom vir ’n moontlike wn.

Miskien sal die stasie nou nog verder na links beweeg in ’n wanhoopspoging om stemme te werf vir ’n volgende rondte.

Gelukkig is daar ander maniere om musiek en inligting te bekom as om met die patetiese radio opgeskeep te sit.

L C de Klerk