Pietermaritzburg Stadsraad onder administrasie

\

Die Msunduzi munisipaliteit is onder administrasie geplaas weens onregmatige uitgawes, wan-administrasie en gedurige afwesigheid van die raadslede. 

Die Raad was die afgelope tyd disfunksioneel weens die afwesigheid van talle lede wat verhoed het dat besluite geneem kon word omdat daar nie ’n kworum is nie.

Finansiële toesig het nie plaasgevind nie wat meegebring het dat die raad fisies bankrot is weens tekort aan fondse. 

Senior bestuurders wat nie hul werk verrig het nie,  is nie aangespreek of vervolg nie, met die gevolg dat geen dissipline gehandhaaf is nie.