Onderwysers gedurig afwesig

Onderwysers is gedurig afwesig in die klaskamer omdat hulle nie opdaag by die skool nie, en die rede daarvoor is die aanhoudende geweld en die gevolglike depressie wat ondervind word.

Na raming is minstens een uit elke tien leerkragte op enige stadium van die maand afwesig, sê ’n woordvoerder van die Swart Onderwysersunie.

Die Unie wil nie sy goedkeuring gee aan die skokkende situasie nie, maar erken ook dat skole gemiddeld 10% van hulle klaskamers daagliks sonder onderwysers laat.

Die Minister van Basiese Onderwys, Angie Motshekga, het die bevindinge van die ondersoek bekend gemaak wat reeds in 2017 gedoen is.

Die vorige verslag oor die aangeleentheid is in 2011, en sedertdien het die afwesigheid van onderwysers geleidelik toegeneem. Die vorige verslag het getoon dat afwesigheid ’n 8% van onderwysers aandui.

Onderwys strukture verdedig egter die situasie en beweer dat die uiters moeilike omstandighede waaronder die leerkragte werk, verantwoordelik is vir die grootskaalse afwesigheid.