Onderwysers afwesig

\

Daar is daagliks meer as 6,400 onderwysers afwesig by skole in die Oos-Kaap.  Dit beteken dat 12% van alle onderwysers in die provinsie  nie in klaskamers is nie.

Die gemiddeld in die land is een uit elke 10 onderwysers afwesig per dag.  Nou word geweld en depressie as rede aangevoer vir die swak bywoning deur die onderwysers. 

Die verslag wat uitgebring is word egter bevraagteken aangesien syfers deur skoolhoofde verskaf word en waar daar ‘n hoë persentasie afwesigheid bestaan, word dit of nie aangeteken of daar word gepeuter met die getalle.