n Boek vir elke leser

Frits Joubert Duquesne/

Boek resensie – Lotsgebonde – Die verhaal van Frits Joubert Duquesne/ Boere en Duitse spioen

Skryfster Bets Botha

Resensie gelewer deur Doors Terblanche

Tydens die aankoop van die boek Lotsgebonde geskryf deur Bets Botha was ek aanvanklik so effe skepties totdat ek met alle erns die boek begin lees het. Daar moet genoem word dat ek nie ‘n geskiedkundige is nie, maar dat daar groot waardering en ontvanklikheid bestaan vir die geskiedenis van die Boerevolk. In besonder die geskiedenis van die tweede Vryheidsoorlog. Dit is interessant en ook insiggewend. Wanneer so ‘n boek gelees word kom ‘n mens weereens onder die besef hoe die Engelse en ook die swartes wat deel van die Engelse troepemag uitgemaak het, ons volk verniel en die vroue verkrag het.

Die Engelse se verskroeide aarde beleid het ‘n onveranderde invloed op ons volk gehad en Frits Joubert Duquesne het met reg ‘n verterende haat vir hulle gehad nadat sy eie moeder onder hulle deur geloop het. Die ergste van alles, die Engelse het met die volksmoord, tot vandag toe nog, daarmee weggekom.

Die inligting in hierdie boek en die wyse waarop die boek geskryf en saamgestel is, laat ‘n mens wonder hoeveel ure daaraan spandeer was om die inligting te bekom en dit ter boek te stel.

Wat Frits aanbetref kan ‘n mens maar net wonder waar hy as spioen die krag en deursettingsvermoë vandaan gekry het om soveel maal uit aanhouding te ontsnap en hoe hy op soveel verskillende plekke op verskillende tye kon wees. Hy het inderdaad ‘n baie interessante lewe gelei en soveel vir die Boerevolk beteken dat daar nie eintlik ‘n maatstaf is wat gebruik kan word om hom aan te meet nie.

Iets wat opvallend is hoe veel die vroue vir hom omgegee het. Die vraag is uiteraard aan my eie vrou gevra en haar antwoord was nogal interessant en daar word aangehaal:  “Die vroue het soveel vir hom omgegee omdat hy nie ‘n ruggraatlose, slapkoejawel was wat dinge aan die vroue alleen oorgelaat het om te doen nie, maar dit self gedoen het – hy was ‘n man”! Onwillekeurig het my gedagtes terug gegaan na die vroue wat saam met die Voortrekkers oor die Drakensberge getrek het en toe die boere wou ophou met die Tweede Vryheidsoorlog hulle aangepor het om voort te gaan.

‘n Vraag kan egter gevra word. Wat het van die Boerevolk geword en wat doen ek as lid van die Boerevolk om te help dat ons weer ons vryheid kan herwin? Of is ek in so ‘n “gemaksone” vasgevang dat ek my nie bekommer oor wat die heiden en barbaar besig is om met my, my mede volksgenote en hierdie pragtige land van ons te doen nie?

Dankie aan die skryfster vir haar moeite en deursettingsvermoë – dit word waardeer. Daar word vertrou dat nog boeke met dieselfde trant sal volg – dalk net word die Boerevolk wakker en stap nie verder ‘n pad saam met volksvreemdes nie!!!!!!!!!!

Die skryfster van hierdie boek het inligting deurgegee wat van onskatbare waarde is en die boek kan aanbeveel word en direk van haar verkry word. Die prys van die boek wissel vir verskillende eksemplare. Bets Botha se telefoon nommer is 0793531997.