Meer werksgeleenthede in 2018

Die sakesektor het die grootste groei gesien in die toename van werksgeleenthede, terwyl die konstruksiebedryf, mynwese en die vervaardigings afdelings minder werksgeleenthede kon bied.

Waarnemers sê die jongste statistiek toon ’n toename in werksgeleenthede, maar is nie seker hoe korrek die Statistiekdiens se gegewens is nie.

Volgens die statistieke was daar aan die einde van Desember 2018 ’n beraamde 10,151 miljoen mense in diens, maar dit sluit nie die landbousektor in nie

Volgens die statistiekdiens is dit ’n vermeerdering van nagenoeg 85,000 werksgeleenthede teenoor die vorige jaar.

Die verslag toon dat sowat 50,000 meer werksgeleenthede beset is met voltydse dienslewering, wat aansienlik minder is as wat die toename in afgestudeerde skoliere is vir die tydperk.