Medikasie word al skaarser

“Jammer, die pille op jou voorskrif is voorlopig uit voorraad en ons is onseker oor wanneer nuwe voorraad gestuur word”, is die algemene antwoord wat kliënte deesdae hoor in Europa.

Ook die salf sal nie voorsien kan word nie, se die apteker met spyt in sy oe leesbaar, en voeg haastig by dat dit waarskynlik eers oor vier maande beskikbaar sal wees.

Die tendens is wêreldwyd waarneembaar, en pasiënte ondervind toenemend dat alles op hulle voorskrif nie beskikbaar is nie.

Die alternatiewe, generiese produkte is onverkrygbaar, en sogenaamde sintetiese middels is nie altyd beskikbaar nie.

Alhoewel die bewering gemaak word dat ’n ernstige tekort aan grondstowwe verantwoordelik is vir die vermindering in aflewering aan verspreiders en apteke, ontstaan die vraag of niemand die inisiatief gaan neem om die groeiende tekort aan medikasie teen te werk nie.

Geneeshere probeer ander middels voorskryf wat wel beskikbaar is, maar beslis nie so doeltreffend is as dit wat gebruik moet word nie, wat die krisis verder vererger.