Johannesburg gee R20 miljard

Meer as 6,000 wooneenhede gaan oor die volgende agt maande gebou word in Johannesburg, hoofsaaklik vir studente se behuising.

Dit blyk dat die middestad, wat oorgeneem is deur onwettige immigrante, geteiken word vir die herstel en opknapping van wooneenhede. 

Studente het egter oor die afgelope jare getoon dat hulle vernielsug onbegrens is, dus sal gesien moet word hoe lank die eenhede in goeie toestand sal bly en hoedanig die huur se insameling sal verloop.

Vrae ontstaan oor die moontlikheid dat die beoogde 6,000 wooneenhede binne die bestek van agt maande gebou kan word, en kenners reken dit sal eenhede wees van swak materiaal en bedenklike gehalte van die bouwerk.