Hoeveel grond het die Staat gekoop?

Sedert 1994 het die ANC baie klem gelê op die “herverdeling van rykdom” en dan is grond wat in blanke besit is, as deel van die herverdeling gesien.

Die ANC regime het dit hoog opgegee dat 30% van die grond aangekoop moet word oor die 25 jaar termyn wat volgens kenner in April 2019 afgehandel sou wees.

Nou blyk dit dat die regime nie daarin kon slaag nie en kwalik 7% van die beoogde grond kon koop binne ’n bestek van 25 jaar.

Dit beteken dat slegs 1% van die grond elke drie jaar gekoop is, wat hopeloos onder die gesteld doelwit is.

Kenners sê die beloftes wat die regime aan swart kiesers gemaak het, is nie naasteby nagekom nie, en dit verklaar waarom daar opstandigheid onder die mense heers.

Daarbenewens moet die huidige grondgryp in dieselfde lig gesien word, want die regime het na 25 jaar se mislukkings, nou eers tot die besef gekom dat hulle ideologie nie in die praktyk gewerk het nie.

Die beste opsie vir die regime is om die grond te vat by blankes sonder om daarvoor te betaal, want die kiesers kom nader aan stemdag, word gesê.