Groot Withaai vrees Moordvis

Moordvis


Wetenskaplikes het met navorsing ontdek dat die Groot Withaai, wat algemeen as die “koning” van die see beskou was, tog een vyand het waarvoor hy ’n geweldige vrees het.

Die Moordvis, wat algemeen beskou is as redelik mensliewend, is die “leeu” van die see, en vrees geen ander vissoort nie, alhoewel die seelewe nie so goed bekend is by die mens nie.

Waar die Groot Withaai hulle sou bevind, en ’n Moordvis daag op, vlug die Withaai om vir minstens ’n jaar lank nie weer die betrokke gebied te besoek nie.

Die mensvriendelike Moordvis het geen vyande in die seelewe wat op hom jag sal maak nie, maar die vissoort, wat familie is van die dolfyn, se natuurlike prooi het so verminder dat hy self as bedreigde walvis spesie beskou word.