Die Keiser, die Koning, die President

Daar bestaan verskeie interpretasies rondom die magte wat in die wêreld aan en in beheer is van sake.  Met inhuldiging van staatshoofde word daar dan ook soms van geestelike leiers gebruik gemaak om die seremonies by te woon en dan ook namens die kerke uitsprake en groete oor te dra. 

Romeine 13 se opskrif is dan ook “Onderwerping aan die owerheid” en word daar opdrag gegee dat “elke mens hom moet onderwerp aan die magte wat oor hom aangestel is”  Die vraag ontstaan egter wanneer die owerheid lynreg teen die Bybel se opdragte optree en meer nog as die owerheid die gesag van God ontken wat dan?  Moet elkeen maar geduldig en gedienstig onder die juk verkeer van die goddelose.

Dan kom die uitlatings van “ons eie mense” wat verklaar dat Cyril Ramaphosa deur “God gesalf is”. Is dit lasterlik? 

Die direkte afleiding daaruit is dat alle inwoners van die land dus onderdanig aan hom en sy regering, die ANC, moet wees.    Hierdie uitlatings deur boere in die Wes-Kaap ten spyte daarvan dat Afrikaner Boere daagliks op hul plase aangerand , vermink en vermoor word.  Dit ten spyte daarvan dat daar 10 moorde per dag in die Wes-Kaap plaasvind.   

Gebeure wat deur die “gesalfde president” op internasionale forums ontken word.

Hoe verstaan ‘n mens dat iemand aan Ramaphosa kan sê:  “ons hou van jou – ons vertrou jou” terwyl die waarheid deur die president verdraai word en in dieselfde geselskap erken dat korrupsie die land bykans vernietig het – hy wat adjunk-president was onder Zuma se 10 gemorste jare. 

Die Joiner se bloed loop dik in ons geledere,  veral waar geld en mag ter sprake kom.  Dalk wag daar nog 15 jaar van onderdrukking vir ons volk agv die goue kalf Ramaphosa wat nou as redder gesien word.   

Ek wonder.

Jan Malherbe