Bydraes van Navo lande ontoereikend

In ’n nuwe meningspeiling word aangedui dat die Duitse kiesers die rol van Navo ondersteun, maar nie tevrede is met die alliansie vennote se bydraes tot Navo nie.

Die Duitse kiesers reken die alliansie vennote se verdedigings bydrae is nie voldoende om die teiken te bereik nie.

Die meerderheid Duitse kiesers sê hulle is nie daarvoor te vinde dat Duitsland se finansiële bydrae tot Navo steeds styg terwyl talle vennote nie hulle volle bydra lewer nie.

Die besluit wat deur lidlande geneem is dat elke land 2% van sy begroting aan Navo moet allokeer, wek ook ontevredenheid by die Duitsers, veral omdat ander lande nie daaraan voldoen nie.

Die bydraes van Europese lidlande het skerp onder die soeklig gekom toe President Donald Trump gedreig het om die VSA te onttrek uit Navo as die Europese lande nie hulle bydraes verhoog nie.

Intussen het die VSA die Navo lande laat besef dat hulle meer moet doen toe President Trump die Amerikaanse bydrae drasties verminder het.