Wie word gehelp!

In die afgelope weke moes Suid-Afrika hoor hoe korrupsie in verskeie entiteite soos Bosasa en Eskom ’n groot rol vervul het om ’n bepaalde deel van die bevolking te verryk.

Staatskaping en korrupsie is die twee woorde wat op menige se lippe is, en almal is bewus van die massiewe bedrae wat daarby betrokke is.

Om die kroon te span, word die Werkloosheid Versekeringsfonds se geld nou misbruik om ’n privaat kettingwinkel groep uit sy verknorsing te probeer help, wat waarskynlik net nog ’n vorm van korrupsie is wat sonder om te skroom, in die oopte gepleeg word.

Die argument gaan nie op dat R2,7 miljard uit die Fonds aan Edgars geleen word om t voorkom dat die duisende werkers in die klerebedryf hulle werk gaan verloor nie.

Die waarheid strek veel verder as die swak argument waarmee die winkelgroep se oorwegend anderskleurige werkers “gehelp” moet word.

Indien Edgars ’n sterk saam uit te maak het, sal bankiers maar te gewillig wees om die geld beskikbaar te stel, maar as banke nie bereid is om te help nie, is daar ’n veel groter fout as wat gesê wil word.

Is dit die heerlike skuld maak beleid wat Edgars uit kontant laat loop het, of is dit die swak bestuurstyl met die onkundiges wat soos in staatsdepartement werk, wat die probleme veroorsaak het – of is daar ’n groter fout, wat liefs nie na die oppervlakte gebring moet word nie.

Blykbaar weet die Bankiers dinge waarvan die Werkloosheid Versekeringsfonds net mooi niks verstaan nie.