Tito erken dat Afrikane “misluk”

Minister Tito

Die Minister van Finansies, Tito Mboweni, bevind hom in ‘n sosiale storm nadat hy in ‘n radio onderhoud erken het dat aanstellings in staatsdepartemente nie verteenwoordigend is nie.

Volgens hom kan die land nie as ‘n demokratiese, nie-rassige, nie seksistiese gemeenskap beskou word nie. 

Volgens waarnemers het hy dus stilswyend gesê dat daar te veel Afrikane aangestel is wat nie die werk kan doen nie.  Hy het verder verklaar dat staats besit nie as ‘n religie beskou moet word nie en dat die regering van entiteite moet ontslae raak wat tans die ekonomie knel.