Swart bevoordeling vir entrepreneurs

Barbara Creecy,  Gauteng se Finansiële LUK, het aangekondig dat haar regering ‘n gesamentlike projek met die privaatsektor gaan befonds  wat lokasie entrepreneurs sal help.

Die projek is bedoel om fondse te verkry en markte te skep vir die opkomende entrepreneurs se produkte.

Sowat R124 miljoen is geallokeer vir die projek. ‘n  Soortgelyke projek word in die Wes-Kaap geloods waar Tourvest Destination Retail saam met die Wes-Kus Distrik Munisipaliteit geleenthede gaan gee aan plaaslike vervaardigers om hul produkte te bemark aan toeriste.

Voorkeur sal gegee word aan besighede wat deur swartes besit word om blykbaar te voorkom dat die blankes beheer oor die projekte kry,