Suid-Amerikaanse state bereik nuwe ooreenkoms

Die staatshoofde en politieke leiers in die Suid-Amerikaanse state het die naweek byeen gekom en ’n nuwe blok gestig vir die gebied.

Brasilië, Argentinië en Chile het die leiding geneem en is “Prosur” as nuwe blok van state gevestig wat die ou, uitgediende “Unasur” sal vervang.

Die lande Columbië, Peru en Paraguay se presidente was saam met die ander drie lande se staatshoofde byeen.

Die merkwaardige van die byeenkoms is dat al ses die lande ’n nasionalistiese regeringshoof het, en almal daarna streef om eendragtige optrede en goeie onderlinge samewerking te bevorder.

Die blok sal hulle in die toekoms beywer om die belange van die Suid-Amerikaanse kontinent te bevorder sonder om in te meng in die huishoudelike sake van elkeen.  

President Maduro van Venezuela se regering is nie na die geleentheid genooi nie.