Nou is Golf klubs die teiken

Terwyl duisende mense in die Wes-Kaap in plakkerskampe woon, het ’n nuwe vlaag van rebelsheid opgekook toe hulle die Rondebosch Golf Klub en die grondgebied daarvan beset het.

Die optog gangers sê die Golf klub betaal slegs R1,000 per maand aan die Munisipaliteit van Kaapstad om die 450,000 vierkante meter oppervlakte vir hulle sport te gebruik.

Hulle sê deur die grond vir die mense wat dur apartheid benadeel is, te help, moet die klub se grond aan hulle toegeken word en behoort die munisipaliteit vir hulle die behuising op te rig.

Die Golf klub huur die grond by die munisipaliteit, en is ’n reëling wat kom uit die apartheids ere en moet nou gestop word, is gesê.

Nog verskeie ander golf klubs in die Wes-Kaap is geïdentifiseer en word nou ook opgeëis vir behuising.