NG Kerk voor dilemma

Nadat die NG Kerk in 2016  ‘n 180 grade omkeer gemaak het met hul siening rondom selfde geslag verhoudings het die Hooggeregshof nou gekom en uitspraak gelewer dat die kerk se tweede besluit in 2016 wederregterlik was.

Dus moet die kerk nou terug gaan en herbesin oor hul besluit van 2016.   Die besluit van die sinode in 2015 dat selfde geslag verhoudings aanvaarbaar is en dat predikante selfs sulke paartjies mag trou het groot onrus en selfs die gemeente van weerhouding van sinodale gelde op die hals gehaal.

Dit het daartoe gelei dat die kerk in 2016 op ‘n buitengewone sinode die besluit verander het (ter wille van geldelike oorlewing?).  Beide die besluite is deur die moderamen van die kerk beskryf as geneem onder leiding van die Heilige Gees!

Nou het die Gaum familie die kerk hof toe gesleep, die saak gewen en is die kerk verplig om hul besluit van 2016 te heroorweeg.  Sou hul terug krabbel en die 2015 besluit aanneem staar hul dalk ‘n revolusie in die gesig.

Behoudende teoloë het reeds jare gelede gewaarsku teen kerke en veral verloopte liberale teoloë se eiesinnige interpretasie van die Woord van God.  Menseregte word voorop gestel terwyl die eise van die Skrif of geïgnoreer word of geherinterpreteer word om ‘n saak goed te praat.

Slegs tyd sal leer of die NG Kerk sal terugkeer na die grondwaarhede van die Bybel en weer suiwer woordverkondiging doen of hul tussen eie interpretasies so verdwaal raak dat daar weinig sprake kan wees van ware kerkwees.

VDM