Moslem as Duitse kanselier?

’n Nuwe debat is in Duitsland ontketen na aanleiding van die duisende Moslems uit ander lande wat nou as permanente burgers in die land aanvaar is.

Een van Kanselier Merkel se kabinetslede het glo erken dat ’n Moslem in die toekoms die Bondskanselier van Duitsland kan word.

Die vraag het daarna ontstaan of ’n Moslem die Bondskanselier van Duitsland kan word, en sommige Duitsers reken die moontlikheid is selfs meer skokkend as alles in berekening gebring word.

Die moontlikheid is ook nie uitgesluit dat ’n Moslem lid kan word van die Christen Demokratiese Unie of die Christen Sosiale Unie wat tot hede die sterkste politieke groepering in Duitsland is nie.

Met so ’n moontlikheid bestaan daar nog ander scenarios wat vir Cjristene in Duitsland ’n skokkende moontlikheid word, naamlik dat die hele regering van Duitsland deur Moslems oorheers kan word.

Die verwyt wat in die debatte na vore kom is dat dit juis die Christen Demokrate Unie van kanselier Angela Merkel is wat die land se grense oopgegooi het om die Moslems te verwelkom.

Politieke verteenwoordigers uit die Merkel regering sê egter dit is ondenkbaar dat iemand so ’n gedagte kan opper, aangesien dit nie kan gebeur nie.