Lynn Brown se duistere optrede

Lynn Brown het 90% van die Raad van Denel vervang.

Dit was klaarblyklik lynreg  teen goeie bestuur en praktyk, aldus Martie Janse van Rensburg, ’n vorige Raadslid van Denel.

Die lede van die Raad wat deur Brown aangestel is het nie die nodige kennis en vaardighede besit om die entiteit effektief te bestuur nie.

Die nuwe Raad is verantwoordelik vir die gesamentlike onderneming met VR Laser Services, wat weer onder Gupta beheerd staan.