Groot dae vir CVO Skool Pretoria

27 Februarie en 2 Maart 2019 is groot dae.

Februarie is altyd ‘n belangrike en opwindende maand by CVO Skool Pretoria.  Hierdie jaar was dit weer so aangesien nie net die skool se 27ste verjaardag met melktertdag op 27 Februarie gevier is nie, maar daar ook ‘n spesiale Cantilli (‘n weergawe van ‘n Cantus) vir die leerlinge op dieselfde dag aangebied is wat vir groot genot onder die leerlinge gesorg het.

Hiermee saam het die skool ook die geleentheid gehad om vier leerlinge beskikbaar te stel om met trots die vlaghysing by die jaarlikse Majubafees waar te neem.  Die fees is elke jaar ‘n groot hoogtepunt vir die gesinne en die skool maak spesiaal voorsiening daarvoor dat soveel moontlik gesinne die naweek kan bywoon.