Geweeg en te lig bevind

Mené, mené, tekél ufarsin – dit was die skrif aan die muur vir Belsasar van die Bybel.  God het hom geweeg en te lig bevind.  Na die Ramaforie uitgeloop het kom sy ware kleure na vore.  Hy lieg  oop en bloot en sy woorde van vandag is  more nie meer geldig nie.  Sy kommunistiese streek kom nou duidelik na vore met sy nuutste verklaring dat die Reserwe Bank genasionaliseer moet word.  Bykans al die staats entiteite wat onder beheer van die regering (ANC) staan is deurtrek met bedrog, geldwassery, neopotisme en tipiese Afrika onvermoë om ‘n “besigheid” te bestuur. Kommissie op kommissie bevind dat ministers en HUB’s van entiteite betrokke is by finansiële misdrywe. Eens winsgewende entiteite word nou ‘n las op die staats beursie.

Wat doen die baas van die land?  Niks.   Swart onvermoë  word nie aangespreek nie. Hy self is ‘n multi-miljoenêr maar sy mense sit nog met put toilette.  Alle staatsdepartemente insluitend SAID word gekaap deur “comrades” wat op groot skaal steel sonder enige verantwoording vir die daad.  Verder “beweer” hy dat Blanke steun vir die ANC selfs hoër is as tydens Mandela se regering.

Die ironie van alles is dat sy “volgelinge” hom blindelings volg en die kamerade binne Luthuli Huis mekaar se rug sal toemaak. So sal hul weer ‘n verkiesing wen en voortgaan met afrikanisering en plundering van eens winsgewende entiteite.

Gaan ons maar rustig binne die stelsel bly en so uiteindelik ‘n bedreigde “spesie” word?

Sakkie van der Merwe