Europa verwerp halaal eise

Vleis wat van diere afkomstig is wat nie voor slagting getoets is vir chemiese stowwe nie, kan nie as organies geproduseerde vleis gemerk word nie.

Halaal kan ook nie daarop aanspraak maak dat hulle ’n produk lewer wat vry is van chemiese stowwe as dit nie wetenskaplik getoets is voor slagting nie.

Dit is die bevinding in die Europese Unie se hoogste hof nadat die vreemde ideologie daarop wou aanspraak maak dat hulle vleis onder die halaal teken plaas met die aanspraak dat dit vry van chemiese stowwe is.

Die Hooggeregshof het die aanspraak verwerp en gesê wetenskaplike toetse is nodig alvorens ’n produk vry van chemiese stof gesertifiseer kan word.

Die Hof het ook bevind dat die vleis van diere wat onder vreemde rituele geslag word, soos in die geval van die voorstanders van halaal, geen aanspraak het op organiese vleis nie.