Een-kind wet maak Sjina kreupel

Die dekades lange wet dat Sjinese egpare slegs een kind mag hê, is besig om sy tol te eis op veral, die ekonomiese terrein.

Met vinnig groeiende tendens dat mense ouer word as voorheen, en Sjina vir ’n geruime tyd groot groei in welvaart van sy burgerlikes het, word die een-kind beleid nou ’n berekende risiko vir die ekonomiese groei van die land.

Enersyds is daar te min jong werkers om in die vraag na arbeid te voorsien, en word die las op die jonger geslagte al groter om die groot oumens bevolking te versorg.

Die aantal bejaardes groei vinniger as wat die welvaart onder individuele burgerlikes is, en veroorsaak ’n wanbalans in die ekonomie wat glo net reggestel kan word met groter huisgesinne, wat weer die oorbevolking krisis wat reeds bestaan, verder vergroot.