Edgars kan nie gehelp word

Die skuldeiser, Growthpoint Properties het Edcon se versoek om laer rente te hef, van die hand gewys en sê dit is nie deel van die strategie wat hulle volg nie.

Die eiendom reus het betrokke geraak in die herstrukturering van Edcon deur die sukkelende kettinggroep te voorsien van ’n R110 miljoen inspuiting.

Edcon se versoek om ’n laer rentekoers dui op die entiteit se onvermoë om sy verpligtinge na te kom te midde van die groot bedrae wat reeds aan hulle toegeken is,

Sonder die lenings wat goedgunstig aan Edcon toegestaan is, sou die kettinggroep sy deure moes sluit en duisende werkers in die klerebedryf sou werkloos wees.