Duitsland en Frankryk vestig nuwe struktuur

Die bekommernis in die regerings van Duitsland en Frankryk dat die nasionaliste die oorhand kan kry in die Europese Unie, het die leiers beweeg om ’n nuwe struktuur tussen die twee lande te vestig.

Die Frankryk-Duitsland Vergadering het vir ’n eerste maal met sy 100 lede byeengekom in Parys om voorstelle te oorweeg wat tot beide lande se voordeel sal strek.

Die twee lande wil met die Vergadering die goeie en jarelange verhouding verder verbeter en daarmee ook hulle invloed in die Europese Unie versterk.

Die Vergadering wat saamgestel is uit 50 parlementslede uit elke land, sal vergader so dikwels as wat nodig mag wees, maar politieke ontleders sê die invloed van Kanselier Angela Merkel van Duitsland sowel as die van President Macron van Frankryk nie meer van veel waarde is nie.