Wits word nagdonker

Klasse en administrasie werksaamhede het by Wits tot ’n algehele stilstand gekom nadat studente die ingange geblokkeer het en die kampus met rommel bestrooi het.

Die vise-rektor Andrew Crouch het gemeld dat indien daar aan die eise van die studente toegegee sou word, dit tot ‘n finansiële krisis sou lei.

Hy sê die skuldlas van die universiteit sal drasties verhoog en dit is reeds hoër as wat bekostigbaar is.

Die studente eis nog finansiële toegewings en volg die soortgelyke patroon as in Durban, wat dui op ’n georganiseerde protes aksie.