Sukkelende Woolworths se direkteure loop

Die sukkelende Woolworths sien hoe sy aandele se prys op die afdraande pad is en reeds laer is as wat dit in 2012 was.

En nou het twee van sy direkteure ook die hasepad gekies wat vir die entiteit heelwat nadele inhou aangesien beide direkteure erkende finansiële deskundiges is.

Die twee direkteure, Patrick Allaway van Australië en David Jones van Suid-Afrika is bekende finansiële deskundiges wat ook senior posisies beklee in ander entiteite.

Die maatskappy het se eerste verlies sedert 2002 en sy aandele se prys het met meer as 28% gedaal gedurende die afgelope jaar.

Kenners wys daarop dat Woolworths nie daarin slaag om suksesvol te wees met sy vreemde bestuurstyl van die afgelope dekade nie.