Slegs ANC kies die president

Die ANC se senior lede is die enigste mense wat hulleself die reg gun om di land se president te kies terwyl miljoene kiesers daarmee tevrede moet wees.

Analiste reken die toedrag van sake behoort verander te word sodat die kiesers self kan besluit vir watter persoon hulle wil stem as president van die land.

Die mening is uitgespreek dat die grootste politieke party dus die alleenreg het om te besluit wie van sy lede die president moet wees, terwyl kundigheid en betroubaarheid nie noodwendig in ag geneem word nie.

Die komende verkiesing dui daarop dat die Minister van Finansies nie noemenswaardige belasting aanpassings sal maak nie, aangesien verhoogde belastings die ANC teveel stemme kan kos.