Nou vlug blankes uit SA

Nadat Die Vryburger ’n berig geplaas het oor die aanvraag vir buitelandse werkers in Duitsland, word die navrae bykans onbeheerbaar groot.

Die redes vir die uittog is baie duidelik een van mense wat moeg geword het vir die misdaad, korrupsie, verkragting, diefstal, kapings en talle ander misdrywe waarmee hulle daagliks te kampe het.

Minstens twee persone het in hulle navrae gemeld dat die beurtkrag net die laaste strooi is wat hulle tot so ’n radikale besluit gebring het om Suid-Afrika te verruil vir Duitsland.

Die navrae wissel van mense in die onderwys tot regsberoepe, geneeskundiges en tegniese personeel.

Ten einde lesers te help, word aanbeveel dat hulle met die Duitse ambassade kontak maak, ’n CV daarby insluit en aandui in welke beroepsrigting gekwalifiseer is.

Die Vryburger is nie ten gunste daarvan om mense aan te spoor om die land te verlaat nie, maar kan ook nie weier om geringe hulp aan te bied waar dit nodig mag wees nie.