Noodkreet!

Baie Boere-Afrikaners beplan om die land te verlaat met hulle goeie kwalifikasies en wat oor besondere vaardighede beskik omdat hulle werksbenadering om nie te staak of soos leeglêers in die werk-akker lyf weg te steek nie, word Suid-Afrika se kundiges al minder.

Universiteite se houding teenoor talentvolle volksgenote wat as studente aanmeld om hulleself te bekwaam, wek kommer, en verklaar waarom talle jongmense in Europa gaan studeer om nie weer terug te keer na hulle vaderland nie.

Die stryd om volksgenote in Suid-Afrika te behou word al moeiliker, en begin reeds by die klein aanwas wat ondervind word, en word al moeiliker wanneer die jongelinge skool toe moet gaan en nie die volkseie privaatskole as keuse maak nie.

Die oorheersing van Engels as voertaal in Universiteite dra by tot die moeilike stryd, en daarna is die taal van die onderdrukker ook die voertaal in die werksplek waar hulle ’n toekoms probeer uitkap.

Die klein aantal leerlinge wat uitstekend presteer in die paar CVO-skole is nie genoeg om die stryd te wen nie, en die gebrek aan ’n volkseie universiteit bly steeds ’n uiterste bron van kommer.

Selfs die bydrae wat Die Vryburger Kinderfonds maak tot die opvoeding van ons jeug, is hoogstens ’n halwe druppel in die see.

Sal hierdie volk nie maar in gebed gaan en hulle wend tot Jesus Christus om te vra dat Hy ingryp in die lot van ’n hierdie sterwende volk nie?