Kinderfonds sê dankie

Die bestuur van die Vryburger Kinderfonds wil langs hierdie weg hul opregte dank en waardering oordra aan leraars, kerkrade en gemeentes wat ruim bygedra het tot die Fonds.

Die bestuur is daarmee in staat gestel om die jaarlikse bydraes aan CVO skole te verhoog, en daarmee verseker dat minder gegoede leerlinge die opleiding ontvang wat elke kind van ons volk verdien.

Ons het ook bydraes van talle individuele donateurs ontvang, en wil ook ons dank aan die persone oordra.

Sonder almal se hulp, sou vanjaar se sukses nie moontlik gewees het nie.

Nogmaals baie dankie.