Vryburger Kinderfonds: Nog een week vir inbetalings

Donateurs vir “Die Vryburger Kinderfonds” het nog net een week kans om inbetalings te doen voordat geïdentifiseerde CVO-skole finansieel gehelp gaan word.

Die bestuur van die Kinderfonds doen ‘n beroep op voornemende skenkers en kerklike gemeentes om nie later as 14 Januarie hulle inbetalings te doen as hulle wil bydra tot vanjaar se hulp aan CVO-leerlinge nie.

Te midde van die knellende ekonomie in die land, wil dit lyk asof meet hulp vanjaar aan CVO-skole gegee gaan word as in enige vorige jaar.

Die Kinderfonds se bestuur wil by voorbaat hulle dank en waardering oordra aan elkeen wat bygedra het, en nog gaan bydra tot die ondersteuning van ons volk se behoeftige kinders.

Ons bankbesonderhede is soos volg:

Rekeningnaam                        Oranjekas

Bank                                        Standard Bank

Rekening no.                           271240490

Takkode                                  010545

Verwysing                                0145 378 664 + Naam van gemeente of skenker

Faks inbetaalstrokie aan         086 536 9953