Verkiesing en matriekuitslae

Net voor die 2004 verkiesing het die matriek slaagsyfer van 2003 gestyg na 78,3 en sopas net voor die 2019 verkiesing spring die syfer na 75,1%.  Onderwys is volgens politieke kenners ‘n onderwerp wat graag tydens verkiesings veldtogte gebruik word om die regerende party se aansien te bevorder.

Die regering het sedert 1994 dit al makliker gemaak vir ‘n leerder om matriek te slaag. Slaagvereistes in sekere vakke is verlaag na 30% en toelating tot universiteite is vergemaklik deur die voorgeskrewe vakke vir toelating te skrap.

Die departement word nou verder beskuldig dat leerders wat moontlik die 2018 eksamen sou druip verhoed is om eksamen te skryf en sodoende is die slaagsyfer hoër.

Minder as 40% leerlinge wat in 2016 in Graad Tien was het in 2018 die eindeksamen geslaag.