UP faseer Afrikaans uit

Die bestuur van die Universiteit van Pretoria het aangekondig dat die gebruik van Afrikaans as onderrigtaal by die instelling se kampusse en koshuise beeindig gaan word.

Dit bring die vloekwoord “inklusief” na vore wat deur die Universiteit gebruik word om hulle daad te probeer regverdig.

Volgens Rikus Delport, segsman van Universiteit,  sal die besluit die kampusse meer inklusief maak.

‘n Drog redenasie aangesien Afrikaans uitgesluit word vir die Afrikaanssprekende studente wat ’n groot persentasie uitmaak van die aantal studente.

Volgens Delport sal sosiale kohesie bevorder word en eenheid en gelyke geleenthede vir studente skep, wat dus beteken dat vermenging en die verwerping van Afrikaans die sleutel tot eenheid is.