Universiteite stormloop begin

Met die duisende matrikulante wat sopas geslaag het en boonop Universiteits toelating verkry het, gaan Universiteite en Technikons oorstroom word met nuwe aansoeke en toelatings.

Universiteite kan net ‘n sekere aantal studente per jaar akkommodeer en reeds is Unisa gedreig met ‘n “nasionale afsluitings.

Die Studente Raad van Unisa het aangekondig dat geen registrasies toegelaat sal word indien alle studente nie geakkommodeer word nie.

Eise van maaltye en akkommodasie is ook gerig aan Unisa wat ‘n afstand onderrig instituut is.

Intussen het die bestuur studente versoek om aanlyn registrasie te doen.