Nog enorme bedrog oopgevlek

Die enorme korrupsie en bedrog in Suid-Afrika is klaarblyklik so groot in omvang, dat niemand werklik besef wat dit alles behels nie.

Volgens ’n Engelse koerant is daar ook ’n enorme bedrog aan die uitspeel in die sogenaamde “grond hervorming” waaroor sekere mense so entoesiasties is.

Die Spesiale Ondersoek Eenheid wat blykbaar die bedrog en korrupsie oopgekrap het, reken dat 42 mense onverwyld vervolg moet word.

Die blyk uit die berig dat 148 land hervorming projekte in die tyd 2011 tot 2017 “belangrike sistematiese swakhede” bevat.

Dit blyk dat geen behoorlike kontrole meganismes in plek was om te voorkom dat bedrog gepleeg word nie.

Dit is bevind dat bedrog “op ’n enorme groot skaal” gepleeg is met sogenaamde land hervormings programme waar die regering se beamptes plase en miljoene Rand beskikbaar gestel het aan mense wat hoegenaamd nie kwalifiseer daarvoor nie.

Volgens die verslag behoort die regering se amptelike verteenwoordigers asook die 42 mense waarna verwys word, almal vervolg te word.

Fie verslag is glo aan Cyril Ramaphosa oorhandig, en waarnemers sê hulle hou die saak goed dop om te sien wat die ANC se president gaan doen.