Nasionaliste sien koms van “Nuwe Europa”

Die Italiaanse Minister van Binnelandse Sake, Matteo Salvini, het tydens sy ontmoeting met die Poolse nasionaliste gesê die koms van ’n Nuwe lente vir Europa” word moontlik as die Frans-Duitse heerskappy in die Europese Parlement beëindig word.

Hy sê ’n nuwe tydvak gaan aanbreek wanneer die twee lande se “heerskappy” in die Europese Parlement vervang word met mense wat werklike Christelike waardes nastreef soos vervat in ’n 10 punt program wat deur nasionaliste saamgestel is.

Die Poolse Minister van Binnelandse Sake, Joachim Brudzinski , wat sy Italiaanse ampsgenoot uitgenooi het tot samesprekings, het bewerings ontken dat die twee lande poog om by Brexit betrokke te wees.

Hy sê die twee lande beywer hulle eerder om hulle eie belange te bevorder en invloed uit te oefen om Europa ’n tuiste te hou vir sy inwoners sonder vreemde immigrante.

Foto – Matteo Salvini en Joachim Brudzinski