Matriek uitslae met ’n kinkel

Die Onafhanklike Eksaminering Raad se uitslae toon dat 98,2 % kandidate die eksamen geslaag het wat ‘n voortsetting is van vorige jare se goeie uitslae.

Intussen is die staat se uitslae van openbare skole bekend gemaak met ‘n 78,2% slaagsyfer.

Die Minister van Basiese Onderwys, Angie Motshekga, word intussen geloof as die beste minister van onderwys ooit. Dit ten spyte van die vele mislukkings en veranderinge waarin sy gepoog het om onderwys te transformeer.

Volgens haar moet die matrikulante van 2018 SA help om vanuit  onder ontwikkeling te beweeg want  SA kan nie bekostig om permanent ‘n derde wereld te wees nie.

Opvoeders sê egter met ‘n 30% slaagsyfer in meeste vakke vir leerlinge sal hul dit moeilik vind om die land se toekoms te verbeter. Veral as dit nog verder gestimuleer word deur opwaartse aanpassing van die punte in baie van die vakke.

Voor 1992 was SA ‘n ontwikkelende land,  nou sukkel dit as onder ontwikkelende land. Intussen het Equal Educatin gesê dat die werklike slaagsyfer oor die afgelope paar jaar net bokant 50% was.