Immigrante: Minister gaan vervolg word

Die moontlikheid bestaan dat die Italiaanse Minister van Binnelandse Sake, Matteo Salvini, vervolg kan word weens sy onversetlike houding om onwettige immigrante te verbied om Italië binne te gaan.

Die optrede van die minister het tot gevolg gehad dat 177 onwettige immigrante op ’n skip moes bly terwyl die skip nie voldoende fasiliteite gehad het om die mense onbepaald te huisves nie.

Die Europese Raad het sy kommer uitgespreek dat daar in Italië waarskynlik ’n atmosfeer van xenofobiese neigings bestaan.

Dit is bekend dat die nuwe, nasionalisties gesinde regering in die land sterk gekant is teen die instroming van onwettige immigrante.

Foto – Minister Matteo Salvini