Hou regverdige verkiesing of……

Duitsland en Spanje het die omstrede regering van Venezuela gevra om onverwyld reëlings te tref om ’n regverdige verkiesing te hou.

Die versoek het egter ’n bedekte waarskuwing ingehou dat die verkiesing gehou moet word of die twee lande sal die opposisieparty van Juan Guaido erken as die wettige regering van die land.

Die bedekte dreigement is in opvolging van President Trump van Amerika wat verklaar het dat die VSA nie die Maduro-regime erken nie en Juan Guaido erken as tussentydse regeerder.

Die Duitse regering se waarskuwing aan Maduro word verder toegelig met ’n verklaring dat die Europese Unie ingelig sal word van die situasie en by gebreke aan ’n regverdige verkiesing, sal Juan Guaido erken word as die wettige regeerder.

Die wêreld se regerings het hulle vertroue in die Maduro regime verloor en beskou die regeerder as onwettig, en kan slegs met ’n opvolg verkiesing reggestel word.

Foto –  Juan Guaido