Honderde onderwysers nodig in Vlaandere

Daar bestaan tans sowat 1,500 vakatures vir onderwysers in Vlaandere wat ’n verdubbeling is teenoor die omstandighede ’n jaar gelede.

Die ernstige tekort het ook ’n invloed op Suid-Afrika waar onderwysers moeg geword het vir die beleid van die kommunisties gesinde regering, en dit nou oorweeg om na Vlaandere te verhuis.

Die tekort aan leerkragte is niks nuut in Vlaandere nie, maar kommer bestaan dat dit nog verder kan uitbrei, en sal die land in 2024 nog 5,000 tot 7,000 nuwe leerkragte benodig.

Dit is glo hierdie omstandighede wat dit vir Suid-Afrikaners aanloklik maak om na Vlaandere te verhuis aangesien taal nie ’n ernstige probleem sal wees nie.

Foto – Vlaamse klaskamer