GRONDHERVORMING EN GRONDBELASTING

Boere word geruime tyd al belas op hul grond.  Hierdie belasting gaan aan die plaaslike regering of munisipaliteit. Dit ten spyte daarvan dat die boer geen dienste daarvoor ontvang nie. ‘n Dorps inwoner betaal sy erfbelasting en daarmee is veronderstel om strate in stand te hou, te sorg dat die dorp skoon is en dat dienste soos biblioteke , parke ens  instand gehou word.

Die boer daarenteen ontvang niks. Geen elektrisiteits voorsiening nie, geen instandhouding van paaie en of enige ander dienste gelewer.

Sy geld word dus in die skatkis gegooi tot voordeel van al die inwoners( sien stadsraad) van die dorp.

Met die regering se oproep en wetgewing dat grond nou onteien moet word is die vraag sekerlik relevant of die boer nog belasting moet betaal op die grond wat volgens die regering nul rand werd gaan wees.  Die Afrikaner is egter uit sy aard nie iemand wat revolusionêr optree en/of weier om gelde aan die keiser te betaal nie. Dus sal daar ‘n verandering van denke  by ons mense moet kom.

Die vraag is dus : moet  ons nie maar ophou om grondbelasting te betaal nie.?  Sou die regering in 2019 kom en my plaas wil vat dan moet hy maar ook my munisipale rekening oorneem.

Dieselfde geld seer sekerlik ook vir die dorpsbewoner wat sy riool – en vullis heffing kan betaal maar weier om sy erfbelasting te betaal.  ‘n Waardeerder sal sekerlik kan bevestig dat die eiendom weinig werd is gesien in die lig van die regering se besluit om eiendom te “steel”.

Dr. Sakkie vd Merwe