Geen matrikulante kon slaag nie

Die sogenaamde goeie resultate wat regoor Suid-Afrika behaal is, en nou besing word deur die ANC regering, is slegs die een kant van ’n twyfelagtige situasie.

Afgesien van die faktore wat heenwys na ’n swak stelsel en bedenklike slaagsyfer vir skoolvakke, is daar ook nog die kwessie van onkundige opvoeders.

In die 2018 skooleksamen vir matrikulante het 12 skole in die land geen enkele leerling gehad wat kon slaag nie.

Met die feit dat slegs 30% benodig word om te slaag, en dat die owerheid nog ’n opwaartse aanpassing in die punte moes bring, beteken dat die skole nie daarin kon slaag om ’n enkele leerling te lewer wat ongeveer 25% kon behaal nie.

As dit iets is waarop die regering wil roem, dan verstaan kiesers waarom die land in so ’n gemors is, het waarnemers gesê.

Oom Roelfie